“กุญชรวารี” – ม่วง

“มฤคนที”- ชมพู

“อัสดรวิหค” – เหลือง

“ไกรสรนาคา” – ฟ้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here