Happy Happy birthday ปัญbnk48 ,09-11-2561

Happy Birthday-น้ำหนึ่งBNK48 11-11-2561

ookami to pride (Mobile bnk48 and stefi jkt48)

ookami to pride (obile bnk48 and stefi jkt48) from Hamano Kaito on Vimeo.

ท่ามกลางฤดูใหม่..ของท่านเซเลอร์นิ้ง

ท่ามกลางฤดูใหม่ หลังเมฆครึ้มฝนตกซาไป เธอทอรุ้งสดใส#NinkBNK48 #bnk48 #ไฮกุ pic.twitter.com/ntwJz5Fj04 — ชินชิล่าอ้วนๆของท่านเซเลอร์นิ้ง (@Chalit67197914) 21 กรกฎาคม 2561

นิ้งอาจจะไม่ใช่คน”ตาหวาน พูดน้อย เรียบร้อย ยิ้มเก่ง”อย่างที่เขาว่ากัน

นิ้งอาจจะไม่ใช่คน"ตาหวาน พูดน้อย เรียบร้อย ยิ้มเก่ง"อย่างที่เขาว่ากัน แต่นิ้งเป็นคนน่ารักครับ♥♥♥ (โพสต์ภาพน่ารักๆแบบนี้บ่อยๆดีแล้วครับ ดีต่อใจ😍😚😘) #NinkBNK48 #BNK48 pic.twitter.com/mijxH5TyfF — ชินชิล่าอ้วนๆของท่านเซเลอร์นิ้ง (@Chalit67197914) 14 กรกฎาคม 2561